Clubreglement

Dit reglement heeft als doel duidelijke afspraken te maken met alle spelers, trainers en begeleiders.

Het reglement is bewust kort gehouden. We rekenen op iedereen om mee toezicht te houden op de naleving ervan.
Dit alles kadert in het tonen van RESPECT voor de club en voor elkaar.

Overtredingen moeten gesanctioneerd worden. Geen paniek, ze zijn zeker niet te streng, maar voetbal is nu eenmaal ook DISCIPLINE!

Wij vragen ook aan elke speler de fairplay te respecteren:

De 8 principes van respect = FAIRPLAY 

  • Respect voor de spelregels
  • Respect voor de scheidsrechters en de officials
  • Respect voor je eigen club, medewerkers en sponsors
  • Respect voor de tegenstrever
  • Respect voor je medemaats
  • Respect voor alle collega voetballers
  • Respect voor de supporters van andere ploegen
  • Respect voor jezelf

 

1.       Terreinen, gebouwen en materiaal

Van iedereen, spelers, trainers en begeleiders wordt verwacht de gehele infrastructuur te respecteren en de orde te bewaren in de kleedkamers. Na de training wordt al het gebruikte materiaal door de spelers verzameld en op de daarvoor voorziene plaats teruggebracht. Ballen die te vuil zijn of vol zand hangen dienen eerst afgewassen te worden, alleen zo blijft je bal in goede conditie.

Gelieve tijdig opmerking te maken indien de fluo-hesjes, die gebruikt worden voor onderlinge partijtjes, te vuil zijn of te veel stinken, zodoende kunnen deze tijdig gewassen worden.

Voetbalschoenen worden na het verlaten van de terreinen buiten gereinigd en NIET in de kleedkamer of onder de douche. Voetbalschoenen kunnen afgeborsteld worden aan de ingang van het gebouw.

Alle kleedkamers en douches moeten gerespecteerd en proper achter gelaten worden, ook die van onze tegenstrevers. Laat geen afval, lege flesjes en glazen rondslingeren maar stop ze in de voorziene vuilnisbakken.

De kleedkamers en kantine zijn ROOKVRIJ!

Druggebruik zal onder geen bedding getolereerd worden. Mocht dit toch opgemerkt worden dan zal zowel de politie als de ouders van de betrokkene verwittigd worden. De betrokkene in kwestie zal dan ook onmiddellijk bij Jong Zulte ontslaan worden.

  

2.       Trainingen en wedstrijden

Spelers tonen volledige inzet en concentratie bij elke training, opwarming en wedstrijd.

Brutaliteit zal niet worden getolereerd. In elke omstandigheid wordt wederzijds, vriendschappelijk en correct gedrag verwacht.

Vanaf 1 oktober  t.e.m. 1 maart wordt van iedere speler verwacht te trainen in lange broek, zodoende het risico op blessures en ziektes te vermijden. Bij slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw,...) wordt iedereen geacht zijn kleding aan te passen (lange broek, trainingsvest, muts, handschoenen,...).

De spelers dienen tijdig aanwezig te zijn voor trainingen (min 15 min) en wedstrijden. De speler die door één of andere omstandigheid niet op de training kan aanwezig zijn, dient zijn trainer, telefonisch en niet per sms of mail te verwittigen tenminste 3u voor de dag van de training of wedstrijd. De trainer kan dan al of niet beslissen of de speler in kwestie alsnog moet langskomen op de training.

Wie op wedstrijddagen niet tijdig kan aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip (file, ongeluk..;) dient dan ook zijn trainer per direct te verwittigen.

Wie deze regel niet respecteert zal hiervoor gesanctioneerd worden.

Voor iedere officiële wedstrijd wordt verwacht dat de geselecteerde spelers, het complete uitgangstrainingspak te dragen. Dit om onze sponsors te plezieren.

Bij een kwetsuur, opgelopen bij een wedstrijd of een training, dient de speler zo snel mogelijk (vóór de volgende training) een dokter of een kinesist te raadplegen. Hoe sneller de oorzaak van de kwetsuur bepaald wordt, hoe sneller de behandeling kan starten en hoe sneller de speler terug wedstrijdfit kan zijn. Ook moet je hiervoor binnen de 14 dagen een papier voor verzekring invullen. Papieren zijn in kantine en bij trainers en verantwoordelijken te verkrijgen.

 

3.       Varia 

Iedere speler van Jong Zulte moet voor aanvang van de 1ste competitiematch zijn lidgeld overgeschreven hebben. Wie dit niet doet, zal de competitie niet kunnen aanvatten.

Iedere speler zal de club steeds op een welopgevoede en gedisciplineerde manier vertegenwoordigen, zodat hij de club nooit in diskrediet kan en zal brengen. Wie zich niet aan deze regel houdt, kan hiervoor gesanctioneerd worden.

Het kan zijn dat u met sommige beslissingen van de trainers niet akkoord gaat. Indien dit het geval is, staan we zeker open voor uitleg. Deze uitleg verstrekken we jullie graag in alle rust en in de allerbeste verstandhouding.

Indien een speler sommige zaken liever niet met de trainer bespreekt, dan kan hij zich altijd wenden tot de verantwoordelijken jeugd, evenals tot de sportief verantwoordelijke Steven Peck of voorzitter van de club Tom Moerman.

 

Bestuur Jong Zulte